SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU, LIČNA ZAŠTITNA OPREMA, HTZ OPREMA

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) definisao je pojam sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu jeste odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po … Nastavi sa čitanjem SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU, LIČNA ZAŠTITNA OPREMA, HTZ OPREMA