AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNIM MESTIMA I U RADNOJ SREDINI, JEDINI PUT DO IZBORA EFIKASNE I EKONOMIČNE LIČNE ZAŠTITNE (HTZ) OPREME

Obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost kojom se bavi i broj zaposlenih koje angažuje, je da izradi Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj sredini za sva radna mesta u procesu rada kojim se bavi. Ova obaveza poslodavca je definisana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije (“Službeni glasnik … Nastavi sa čitanjem AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNIM MESTIMA I U RADNOJ SREDINI, JEDINI PUT DO IZBORA EFIKASNE I EKONOMIČNE LIČNE ZAŠTITNE (HTZ) OPREME