Objavljeno dana Ostavite komentar

AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNIM MESTIMA I U RADNOJ SREDINI, JEDINI PUT DO IZBORA EFIKASNE I EKONOMIČNE LIČNE ZAŠTITNE (HTZ) OPREME

Obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost kojom se bavi i broj zaposlenih koje angažuje, je da izradi Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj sredini za sva radna mesta u procesu rada kojim se bavi. Ova obaveza poslodavca je definisana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” broj 101/2005, 91/2015 i 113/2017).

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015) definiše kako sadržaj (suštinu) tako I formu  Akta o proceni rizika:

“*Procena rizika obuhvata:

1) opšte podatke o poslodavcu;

2) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

3) snimanje organizacije rada;

4) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;

5) procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;

6) utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;

7) zaključak;

8) izmene i dopune akta o proceni rizika.” (*iz Pravilnika)

Cilj izrade Akta o proceni rizika je pre svega preventivno delovanje na smanjenje rizika primenom mera u odnosu na utvrđene opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj sredini.

Procena rizika se ne vrši za procese, ili organizacione celine, već isključivo, za svako pojedinačno radno mesto. Tako dolazimo do liste opasnosti i štetnosti na konkretnom radnom mestu, pa na osnovu ovoga možemo utvrditi koji deo tela ili organ zaposlenog može biti ugrožen delovanjem određene opasnosti, ili štetnosti tokom procesa rada. Na osnovu ovakve analize možemo definisati preventivno delovanje kroz procedure i mere zaštite, kao i izbor određene lične zaštitne opreme (HTZ opreme).

Lična zaštitna oprema (HTZ oprema) se definiše Aktom o proceni rizka za svako pojedinačno radno mesto na osnovu liste opasnosti i štetnosti, tako što se definiše u skladu sa kojim standardom treba da bude izrađena, kao i kog nivoa zaštite za određenu kategoriju lične zaštitne opreme.

Akt o proceni rizika izrađuje stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu, koje je ključno uz stručna lica u procesu rada, kako za definisanje opasnosti i štetnosti, na osnovu njih procenu rizika za svako pojedinačno radno mesto i konačno definisanje preventivnih mera za sprečavanje, ili smanjenje rizika po zdravlje zaposlenih.

Zato kod izbora lične zaštitne (HTZ) opreme ključno je konsultovati lice za bezbednost i zdravlje na radu. Svako sredstvo lične ili kolektivne zaštite mora biti odabrano u skladu sa nivoom rizika i vrstom opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju na određenom radnom mestu u procesu rada. Evropski standardi (EN) i naši standardi (SRPS) koji su usklađeni sa EN u potunosti definišu zahteve za ličnu zaštitnu opremu (HTZ opremu) za svaku pojedinačnu opasnost, ili štetnost, kao i nivo zaštite u okviru određenog standarda koji zavisi od stepena izloženosti, ili fizičke veličine kojom se meri određena opasnost, ili štetnost.

U narednim tekstovima ćemo se truditi da Vam približimo evropske norme, odnosno srpske standarde i ličnu zaštitnu opremu koja je izrađena u skladu sa njima kako bismo Vam olakšali izbor u skladu sa listom opasnosti i štetnosti i procenjenim rizikom.

Suštinski ovo je put da obezbedite zaposlene od mogućih povreda, ili oštećenja zdravlja na efikasan i ekonomičan način.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *