OD ZAŠTITNE OPREME DO SISTEMSKOG PRISTUPA

Pravo na bezbedno i zdravo radno okruženje predstavlja osnovno ljudsko pravo, zagarantovano međunarodnim konvencijama MOR (Međunardna organizacija rada, eng. ILO – International Labour Organization) direktivama EU, Ustavom Republike Srbije. Ali, brojevi su… Procena Medjunarodne organizacije rada (ILO) da se na radnom mestu dogodi 2,78 miliona smrtnih nesreća godišnje. To znači da dnevno skoro 7.700 osoba … Nastavi sa čitanjem OD ZAŠTITNE OPREME DO SISTEMSKOG PRISTUPA